Joachim Kratochvil

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan jäsen ja varavaltuutettu

Mitä edistän kuntavaaleissa 2021?Viimeisimmät kirjoitukset:

Miten tehdään lapsiystävällisempi Jyväskylä?

Julkaistu Suur-Jyväskylän Lehdessä 2.6.2021Jyväskylä on saanut UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2018 muun muassa kasvattamalla lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Tunnustus velvoittaa meitä kehittämään kaupunkiamme lapsiystävällisemmäksi osallistamalla jatkossakin lapsia ja nuoria sekä huolehtimalla laadukkaista ja yhdenvertaisista lapsille ja lapsiperheille suunnatuista palveluista. Kaikkia perheitä hyödyttää mahdollisuus liikkua joukkoliikenteellä. Lastenvaunujen kanssa liikkuville on…

Kohti ekologisesti kestävää Jyväskylää

Kirjoitus on alunperin julkaistu Jyväskylän Vihreiden blogissa 28.5.2021Jyväskylässä ekologisen kestävyyden yksi merkittävimmistä asiakirjoista on kaupungin resurssiviisausohjelma. Jyväskylä on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä päästötön, jätteetön ja kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Vihreiden aloitteesta kaupunkistrategian kärkiä alettiin tällä valtuustokaudella johtamaan strategisten ohjelmatöiden kautta. Tämä koski myös resurssiviisautta. Tuoreessa, vuoden 2020 arvointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa…

Uhanalainen luonto säilytettävä Tammirinteellä

Julkaistu KSML:ssa 1.5.2021 Jyväskylän Halssilaan Tammirinteelle ollaan kaavoittamassa uutta, noin 320 asukkaan pientaloaluetta. Jyväskylään tarvitaan lisää rakentamista erityisesti lähelle keskustaa hyvien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksien varrelle. Alue on tällä hetkellä suosittua virkistysaluetta ja lähellä Halssilan hiihtomaata. Tammirinteen alue tulee rakentumaan rakentamattomalle metsämaalle. Ongelmallista Tammirinteen kaavaluonnoksessa on se, että rakentamisalueen keskelle jää suoalue, josta löytyy…