Kestävän kaupungin teemat

Kuva: Anne Kalliola

Kestävä kaupunki on ihmiselle ja luonnolle hyvä

Kestävä kaupunki on elinvoimainen kaupunki, joka rakentaa kaupunkikuvaansa viihtyisäksi, vehreäksi, viisaaksi ja tukee ihmisten hyvinvointia. Viihtyisyys tarkoittaa kulttuurin ja palveluiden olemista lähellä ja kestävän liikkumisen tukemista erityisesti joukkoliikenteellä sekä kävelyllä ja pyöräilyllä. Pidän tärkeänä, että esim. keskustaan voi päästä saavutettavasti myös henkilöautoilla, mutta kestävän ja viihtyisän kaupungin periaatteisiin kuuluu minulla ennemminkin muiden kulkutapojen merkittävä vahvistaminen. Joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn tulee olla helppoa, hauskaa ja halpaa. Kestävä liikkuminen tuo hieman kauempanakin olevat palvelut ihmisten elinpiiriin. Tämä edellyttää muun muassa sähköpyörien turvallisten pysäköintimahdollisuuksien lisäämistä.

Kestävän kaupungin piirteisiin kuuluu myös olennaisesti vehreys. Kaupunkivihreän lisäämisen avulla lisäämme viihtyvyyttä ja torjumme ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja. Pystymme imeyttämään tulevia rankkasateita kasvillisuuteen, sitomaan kaupunkivihreällä ilmaan nousevia pienhiukkasia, lisäämällä puustoa kaupunkiin pystymme laskemaan kaupungin lämpötilaa merkittävästi kesähelteillä ja luomaan viihtyvyyttä kaikille. Samalla pystymme luomaan ihmisille ja pölyttäjille laajempia niittyjä, joissa oleilla ja nauttia elämästä, ystävien ja rakkaiden seurasta.

Viisas kaupunki pyrkii muokkaamaan kaikkien arjesta resurssiviisaampaa muuttamalla arjen rakenteita ja ihmisten toimintatapoja arjessa. Tästä oivana esimerkkinä on muovin kierrätyksen piloottihanke, jota testattiin ja se vakinaistui kuluneen vaalikauden aikana. Se tarkoittaa myös siirtymistä entistä ekologisempaan lämmöntuotantoon, sillä kaukolämpö tuotti viikolla 11 49% Jyväskylän kaikista päästöistä. Jyväskylä on kasvanut viimevuosien aikana yli 1000 henkilön vuosivauhtia ja muuttoliike tulee todennäköisesti jatkumaan tulevina vuosina. Arjen rakenteita voidaan muuttaa kestävämmäksi rakentamalla kaikille entistä ympäristöystävällisempiä koteja.

Kestävä kaupunki kuitenkin kunnioittaa myös vanhaa rakennuskantaa kunnostamalla sitä aktiivisesti ja antamalla sille uusia käyttötarkoituksia. Kaupunki koostuu eri aikakausien kerroksista ja eri aikakausien tarinat tulevat konkreettisesti näkyviin arjessa, kun rakennuksista pidetään huolta. Samalla kaupungin esteettinen ilme moninaistuu ja kaupungin luonne ja omaleimaisuus vahvistuu.

Ohessa tarkemmin vielä toimenpiteitä, joita Jyväskylän vihreät ja minä ajamme teemaan liittyen:

  • Tuemme uusien energia- ja lämmitysratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä energiayhtiön kautta että kiinteistökohtaisesti.
  • Kiinnitämme täydennysrakentamisessa erityistä huomiota kaupunginosien omaleimaisuuteen. Tuemme keskustan elinvoimaisuutta tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle ja kulttuurille sekä liittämällä Lutakon ja sataman entistä tiiviimmin osaksi keskustaa. Osallistamme kaikenikäiset jyväskyläläiset kaupunkisuunnitteluun muun muassa laajentamalla osallistuvaa budjetointia.
  • Pidämme huolta kaupunkivihreän riittävästä määrästä. Itse haluan tätä merkittävästi lisää.
  • Otamme kaupunkisuunnittelussa käyttöön ekologisen kompensaation ja viherkertoimen. Turvaamme puutaseen avulla sekä jo olemassa olevien puiden säilymisen että uusien puiden istuttamisen.
  • Kaavoituksella ohjaamme rakennusten sijoittelua niin, että aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista.
  • Energiatehokkuus, puurakentaminen ja materiaalien resurssiviisas käyttö toimivat kaupungin rakentamista ohjaavina lähtökohtina.
  • Vähennämme liikenteen päästöjä ja tarvetta yksityisautoilulle suunnittelemalla toimivaa ja tiivistä kaupunkirakennetta, sujuvoittamalla matkaketjuja, parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä tukemalla joukkoliikennettä. Parannamme sähköautoilun edellytyksiä lisäämällä latauspaikkojen määrää. Edistämme biokaasun tankkausasemien rakentamista sekä jatkamme biokaasun käyttöä bussi- ja tavaraliikenteessä.
  • Tarjoamme luontokokemuksia jokaiselle jyväskyläläiselle asuinpaikasta ja toimintakyvystä riippumatta. Ennallistamme Tourujokea, monipuolistamme luontopolkuja, kehitämme Kehä Vihreää ja tuomme jokaisen päiväkodin ja peruskoulun pihaan riittävän määrän metsäpohjaista kasvustoa.