Categories
Uncategorized

Miten tehdään lapsiystävällisempi Jyväskylä?

Julkaistu Suur-Jyväskylän Lehdessä 2.6.2021

Jyväskylä on saanut UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2018 muun muassa kasvattamalla lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Tunnustus velvoittaa meitä kehittämään kaupunkiamme lapsiystävällisemmäksi osallistamalla jatkossakin lapsia ja nuoria sekä huolehtimalla laadukkaista ja yhdenvertaisista lapsille ja lapsiperheille suunnatuista palveluista.

Kaikkia perheitä hyödyttää mahdollisuus liikkua joukkoliikenteellä. Lastenvaunujen kanssa liikkuville on varattu mahdollisuus liikkua maksuttomasti klo 9-14 välisenä aikana. Voisimme parantaa pienten lasten vanhempien arkea merkittävästi laajentamalla maksutonta liikkumisaikaa kokopäiväiseksi. 

Joukkoliikenteen ja kaupunkitilojen esteettömyys helpottaa pienten lasten kanssa liikkumista.Tarvitsemme Jyväskylään myös kokonaan esteettömän leikkipuiston ja uimarannan, jotka ovat saavutettavia myös erilaisten vammojen ja toimintakyvyn heikentymän kanssa kasvaville lapsille.  Lapsiystävällisessä kaupungissa esteettömyyden tulee olla kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa lähtökohtana. 

Taide- ja taitoharrastukset sekä liikuntaharrastukset tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei välttämättä ole tähän mahdollisuutta. Pyrkisimme vahvistamaan Jyväskylän osuutta harrastamisen Suomen mallissa, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on perhetaustastaan tai asuinpaikastaan katsomatta mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä. 

Vahvistaisimme myös lasten ja nuorten osallisuuden ja demokraattisen päätöksenteon kokemusta antamalla heille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itselle tärkeisiin ympäristöihin ja tiloihin. Jyväskylä on useasti kysynyt lasten mielipidettä julkisista leikkipuistoista ja niiden leikkivälineistä. Lisäksi lapset ja nuoret ovat saaneet vaikuttaa siihen, mikä ammattilaisten toteuttamista suunnitelmista olisi heille mieluisin. Tätä osallistamista voisi toteuttaa koordinoidusti yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Kokeilisimme Jyväskylässä maksutonta puistoruokailua alle 16-vuotiaille kahdessa-kolmessa puistossa eri puolilla Jyväskylää. Helsingissä tätä on jo onnistuneesti toteutettu. Puistoruokailun voisi toteuttaa muutaman toimijan kanssa yhteistyössä, jotta vastuu ei ole täysin julkisella sektorilla. Kokeilun seurauksia olisi hyvä myös tutkia. Puistoruokailu tukisi perheitä oman arjen pyörittämisessä, tarjoaisi mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja ennen kaikkea antaisi voimavaroja jaksamiseen ja lisäisi joustoa elämään.

Lapsiystävällinen kaupunki on kiinnostava, esteetön, monipuolista kulttuuria ja osallisuutta tuottava, mielikuvituksellinen ja hauska kaikenikäisille kuntalaisille. 

Kuntavaaliehdokkaat (vihr.) ja varavaltuutetut 

Joachim Kratochvil ja Niina Simanainen

By joachimkratochvil

Työskentelen tällä hetkellä korkeakoulupoliittisena asiantuntijana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Ehdolla kuntavaaleissa 2021 Jyväskylässä vihreiden listalla. Tässä blogissani kerron tarkemmin teemoistani ja kirjoitan ajatuksiani paremmin julki.

Mitä edistän?

💚 Kestävää kehitystä. Meillä on ainoastaan yksi maapallo, jonka resurssit ovat rajalliset. Meidän täytyy rakentaa yhteiskuntamme näiden rajojen sisään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan hyvinvoinnista tinkimistä. Tällä saralla on paljon tehtävää kansallisesti, Jyväskylässä ja yksilötasolla.

💚 Kestävää koulutusta. Koulutuksen tasa-arvosta on huolehdittava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Autetaan ihmisiä valjastamaan oma potentiaalinsa entistä paremmin. Hyvä ja kestävä koulutuspolitiikka on samalla parasta työllisyyspolitiikkaa koulutuksen vaikuttaessa merkittävästi meidän jokaisen mahdollisuuksiin työllistyä haluamalleen alalle.

💚 Kestävää kaupunkirakennetta. Tiivistyvä kaupunkirakenne ja asukastiheys auttavat meitä asukkaita paremmin organisoimaan palveluita ja tekemään niistä joustavia ja aiempaa yksilöllisempiä ja eri elämäntilanteet huomioonottavia. Samalla voimme tehdä kaupungistamme viihtyisämmän antamalla kaupunkikulttuurille tilaa ja resursseja kukoistaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s