Kestävän kehityksen ja ekologisuuden teemat

Kuva: Anne Kalliola

Kunnianhimoinen ekologisuus lisää työllisyyttä ja hyvinvointia

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2019 Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmastaan, jossa pyritään hiilineutraaliuuteen 2030 mennessä ja jätteetöntä, ylikulutuksetonta ja päästötöntä kaupunkia vuoteen 2040 mennessä. Jokaikinen valtuustokausi tästä eteenpäin tulee olemaan kestävän kehityksen ja ekologisen päätöksenteon värittämää. Tämä tarkoittaa sitä, että jokavuotisissa talousarviokeskusteluissa nämä teemat tarvitsevat puolustajaa ja neuvottelijaa.

Tarve muutokselle on suuri, mutta siitä saatavat hyödyt ovat vielä suuremmat. Asettamalla itsellemme suuret tavoitteet, olemme pakotettuja löytämään itsellemme kestävimpiä palveluita ja olemisen tapoja. Laadukas ja kunnianhimoinen ekologinen politiikka mahdollistaa hyvinvoinnin ja talouden kasvun paikallisesti, sillä uusien kestävän kehityksen innovaatioilla on valtavan suurta kysyntää maailmalla. En sulje pois ideoita miltään poliittiselta aatteelta, mikäli ne auttavat meitä pääsemään kestävämpää tulevaisuutta kohti.

Ohessa tarkemmin vielä toimenpiteitä, joita Jyväskylän vihreät ja minä ajamme teemaan liittyen:

  • Edellytämme kaupungin tarttuvan Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin laajasti jokaisella toimialalla. Etenkin tällä ohjelmalla on mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja luoda kysyntää paikallisille yrityksille ja tuotantoketjuille.

  • Lisäämme suojelualueita ja pidämme huolta kaupunkivihreän riittävästä määrästä. Näin elinolosuhteet ja kulkureitit säilyvät paremmin myös luonnoneläimille
  • Edellytämme, että kaupunki luopuu avohakkuista omistamillaan metsäalueilla ja puuntuotannon euromääräisistä tulostavoitteista. Kaupunkistrategiaan otetaan tavoitteeksi suojella YK:n tavoitteen mukaisesti 30% kaikista kaupungin omistamista metsistä 2030 mennessä.