Categories
Uncategorized

Alhaiset nopeudet toisivat hyötyjä

Julkaistu KSML:ssa 26.4.2019

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta ei hyväksynyt kokouksessaan 16.4. esitystä nopeusrajoituksen alentamisesta 30 km/h:n Jyväskylän kehäväylän sisäisille kaduille.

Päätös syntyi äänin 8–5. Esitystä vastustivat SDP, kokoomus, KD sekä kaksi keskustan edustajaa. Päätöksestä jätettiin kuusi eriävää mielipidettä, mukaan lukien asian esittelijä, mikä kertoo asian tärkeydestä.

NOPEUSRAJOITUSTEN alentamisesta esitetyllä tavalla olisi ollut monia hyötyjä. Nopeusrajoituksen laskeminen 30 km/h:n olisi lisännyt keskusta-alueen liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä vähentänyt meluhaittoja.

Ajonopeudet vaikuttavat merkittävästi onnettomuuksien määrään ja vakavuuteen.

Sisä-Suomen poliisi on arvioinut nopeusrajoituksen alentamisen olevan perusteltu päätös, joka olisi tukenut erityisesti jalan ja polkupyörällä liikkuvien turvallisuutta Jyväskylän ydinkeskustassa. Yksikin onnettomuus, jonka olisi voinut estää alhaisemmalla nopeusrajoituksella, on liikaa.

Aiempien kyselyiden mukaan pääosa alueen yrittäjistä ja asukkaista on suhtautunut myönteisesti nopeuksien alentamiseen.

Kaikkien puolueiden yhteisesti hyväksymässä Jyväskylän keskustavisio 2030 -asiakirjassa on tavoitteena keskusta-alueen asukkaiden määrän kaksinkertaistaminen.

Nopeusrajoitusten alentaminen olisi lisännyt Jyväskylän keskusta-alueen viihtyisyyttä sekä vetovoimaisuutta myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna.

ASIASTA TEHDYT kattavat selvitykset, tilastot ja lausunnot puolsivat yksiselitteisesti nopeuksien alentamista.

On valitettavaa, että huolella valmisteltua ja perusteltua päätösesitystä ei hyväksytty, vaikka siitä koituvat kiistattomat hyödyt olivat lautakunnan tiedossa.

Vastuullisina päättäjinä haluamme tehdä kestävää ja modernia kaupunkisuunnittelua. Kaikille meille turvallinen, viihtyisä ja toimiva kaupunki vaatii uudistuksia ja uudenlaista ajattelua.

Ilona Helle
Kaisa Peltonen
Joachim Kratochvil
kaupunkirakennelautakunnan jäsenet (vihr.)

Jyväskylä