Categories
Uncategorized

Tehdään päätös hiilineutraalista Jyväskylästä!

Julkaistu Suut-Jyväskylä lehdessä 5.4.
Nykyisellä elämäntavallamme me suomalaiset käytämme oman vuotuisen osamme maailman luonnonvaroista jo huhtikuussa. WWF vietti vuonna 2016 Suomen ylikulutuspäivää 17.4., kun maailman ylikulutuspäivä oli 8.8. Järjestön mukaan, mikäli Suomen kulutustaso laajentuisi koko maailman kattavaksi, tarvitsisimme 3,4:n maapallon verran luonnonvaroja. Suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat energiantuotanto, liikennepäästöt sekä ruoantuotantoon menevä kulutus. Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan alkaa aina paikallisella tasolla ja jokaisessa osa-alueessa pystymme yksilöinä tekemään kestäviä valintoja, mutta kaupunki- ja kuntatasolla pystymme entistä vaikuttavampaan ekologisuuteen. Jyväskylän kaupunki tavoittelee omassa strategiassaan hiilineutraaliutta ja jätteettömyyttä. Aloitetaan näiden tavoitteiden kunnianhimoinen aikataulutus heti vaalien jälkeen. Voimme lisätä myös kunnan hankintapäätösten kilpailutuskriteereihin se, että hankinnoissa otetaan huomioon hankinnan hiilijalanjälki, kuten eduskunnan ympäristövaliokunta ehdotti hankintalain ollessa valiokuntien lausuntokierroksella.

 

Kuntavaalit ovat vedenjakajana siinä, miten tehokkaasti Jyväskylän kaupunki pyrkii asettamiinsa tavoitteisiin ja kestävään elämäntapaan. Jyväskylän ja Sitran yhteistyössä lanseeraamaan resurssiviisaus -toimintamallin tavoitteet konkretisoivat erittäin hyvin suunnan siitä, mitä kestävä elämäntapa voi sisältää. Investoimalla hiilineutraaliuteen paikalliset yritykset pystyvät luomaan itselleen kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin.

 

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää julkishallinnolta sitoutumista muunmuassa sitoumista hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin. Tätä voidaan rakentaa kilpailutusehtojen tarkentamisella ja rakentamalla paikallista energiajärjestelmää, joka pohjaa entistä voimakkaammin uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

 

Samalla yksittäiset taloyhtiöt voivat entistä laajemmin kokeilla uusiutuvan energian tuotantoa omaan käyttöön esimerkiksi kerrostalon katolle asennettavien aurinkopaneelien avulla. Kansallisten markkinoiden ylläpitäminen on edellytys sille, että paikallinen yritystoiminta pystyy kehittämään tuotteitaan suhteessa muualta maailmasta tuleviin yrityksiin ja tuotteisiin. Kestävä kehitys luo myös taloudellisia mahdollisuuksia yksilöille, sillä heidän mahdollisuutensa myydä itse tuotettua sähköä sähköverkkoon paranevat siirryttyämme älykkääseen sähköverkkoon. Yhteistoiminnalla pystymme saamaan paikallisen julkishallinnon, yritykset ja yksilöt entistä vahvemmin mukaan kestävämmän yhteiskunnan luomiseen. Kaikkiaan ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen tarvitaan aktiivista politiikkaa, ei pelkästään yksittäisten toimijoiden henkilökohtaisia valintoja.

 

Joachim Kratochvil
Kuntavaaliehdokas (vihr)
YTM

 

Touko Aalto
Kuntavaaliehdokas (vihr)
Kansanedustaja

By joachimkratochvil

Työskentelen tällä hetkellä korkeakoulupoliittisena asiantuntijana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Ehdolla kuntavaaleissa 2021 Jyväskylässä vihreiden listalla. Tässä blogissani kerron tarkemmin teemoistani ja kirjoitan ajatuksiani paremmin julki.

Mitä edistän?

💚 Kestävää kehitystä. Meillä on ainoastaan yksi maapallo, jonka resurssit ovat rajalliset. Meidän täytyy rakentaa yhteiskuntamme näiden rajojen sisään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan hyvinvoinnista tinkimistä. Tällä saralla on paljon tehtävää kansallisesti, Jyväskylässä ja yksilötasolla.

💚 Kestävää koulutusta. Koulutuksen tasa-arvosta on huolehdittava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Autetaan ihmisiä valjastamaan oma potentiaalinsa entistä paremmin. Hyvä ja kestävä koulutuspolitiikka on samalla parasta työllisyyspolitiikkaa koulutuksen vaikuttaessa merkittävästi meidän jokaisen mahdollisuuksiin työllistyä haluamalleen alalle.

💚 Kestävää kaupunkirakennetta. Tiivistyvä kaupunkirakenne ja asukastiheys auttavat meitä asukkaita paremmin organisoimaan palveluita ja tekemään niistä joustavia ja aiempaa yksilöllisempiä ja eri elämäntilanteet huomioonottavia. Samalla voimme tehdä kaupungistamme viihtyisämmän antamalla kaupunkikulttuurille tilaa ja resursseja kukoistaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s