Categories
Uncategorized

Rohkea ympäristöpolitiikka luo työtä

Jyväskylällä on potentiaalia palauttaa teollista valmistusta Suomeen. Kyse on siitä, miten järjestämme yrityksille mahdollisuuden toimia. Jyväskylä voi auttaa paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan työpaikkoja aloittamalla laajan vuoropuhelun kaupungin hankintapolitiikasta yritysten kanssa vaikkapa pari vuotta ennen suurta investointipäätöstä. Kun kaupunki kertoo aikeistaan etukäteen yrityksille, on heillä aikaa luoda omat näkemyksensä siitä, kuinka palveluita ja tuotteita voidaan tuottaa täyttäen kaupungin hankintakriteerit. Tämä synnyttäisi paikallisille innovatiivisille pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia työllistää aiempaa enemmän ihmisiä.

Jyväskylässä on valtava osaamispotentiaali, sillä täällä ovat kaikki kouluasteet edustettuna ja korkeakouluissa tehdään jatkuvasti uraa uurtavaa uutta tietoa, jota voidaan käyttää myös uusien palveluiden tai tuotteiden rakentamiseen. Myös korkeakoulut, sen henkilöstö ja opiskelijat voisi ottaa mukaan vuoropuheluun erilaisin projektein ja kaupungin tarjoamilla vaikeilla haasteilla. Jyväskylä on varsinainen oppimisen pääkaupunki, jonka voi valjastaa luomaan työtä paikallisesti.

Useimmat pienet- ja keskisuuret yritykset saavat aluksi kassavirtansa kotimaasta ennen kuin pystyvät laajenemaan globaaleille markkinoille. Globaaleille markkinoille siirtyminen edellyttää kuitenkin, että tuote tai palvelu on joissain suhteissa erityinen. Jyväskylä voi tehdä omista palveluiden tai tuotteiden hankintakriteereistään sellaiset, että niissä otetaan hyvin kunnianhimoiset tavoitteet kestävän kehityksen, ympäristön ja luonnon huomioon ottamisen suhteen, sillä globaaleilla yrityksillä on automaattisesti kovat ympäristötavoitteet. Jyväskylässä löytyy kuitenkin osaaminen siirtyä maailmanlaajuisille markkinoille nostaen samalla kestävän kehityksen tasoa.

Pariisin ilmastosopimus on esimerkki siitä, miten sopimukset ohjaavat yrityksiä kilpailemaan ympäristön huomioonottamisella. Ympäristön ja luonnon huomioonottaminen päätöksenteossa ja teollisessa toiminnassa ei ole ainakaan vähenemässä millään aikavälillä, sillä elämme kiihtyvästi hupenevien luonnonvarojen maailmassa. Nykyisellä elämäntavallamme me suomalaiset käytämme oman vuotuisen osamme maailman luonnonvaroista jo huhtikuussa. WWF vietti vuonna 2016 Suomen ylikulutuspäivää 17.4., kun maailman ylikulutuspäivä oli 8.8.

Jyväskylä pystyy aktiivisesti auttamaan yrityksiä luomaan työtä. Kaupunki on itsessään alusta ihmisten väliselle toiminnalle. Se on tila, jonka sisälle rakennettu infrastruktuuri auttaa ihmisiä toteuttamaan itseään ja omaa osaamistaan. Kaupunki on rakennettu auttamaan ihmistä! Jyväskylällä olisi nyt mahdollisuus auttaa sekä itse itseään että sen asukkaita luomaan työtä, hyvinvointia tehden samalla kunnianhimoista kestävän kehityksen politiikkaa.

By joachimkratochvil

Työskentelen tällä hetkellä korkeakoulupoliittisena asiantuntijana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Ehdolla kuntavaaleissa 2021 Jyväskylässä vihreiden listalla. Tässä blogissani kerron tarkemmin teemoistani ja kirjoitan ajatuksiani paremmin julki.

Mitä edistän?

💚 Kestävää kehitystä. Meillä on ainoastaan yksi maapallo, jonka resurssit ovat rajalliset. Meidän täytyy rakentaa yhteiskuntamme näiden rajojen sisään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan hyvinvoinnista tinkimistä. Tällä saralla on paljon tehtävää kansallisesti, Jyväskylässä ja yksilötasolla.

💚 Kestävää koulutusta. Koulutuksen tasa-arvosta on huolehdittava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Autetaan ihmisiä valjastamaan oma potentiaalinsa entistä paremmin. Hyvä ja kestävä koulutuspolitiikka on samalla parasta työllisyyspolitiikkaa koulutuksen vaikuttaessa merkittävästi meidän jokaisen mahdollisuuksiin työllistyä haluamalleen alalle.

💚 Kestävää kaupunkirakennetta. Tiivistyvä kaupunkirakenne ja asukastiheys auttavat meitä asukkaita paremmin organisoimaan palveluita ja tekemään niistä joustavia ja aiempaa yksilöllisempiä ja eri elämäntilanteet huomioonottavia. Samalla voimme tehdä kaupungistamme viihtyisämmän antamalla kaupunkikulttuurille tilaa ja resursseja kukoistaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s