Categories
Uncategorized

Jyväskylän keskusta-alueen kehittäminen on laaja kokonaisuus

Julkaistu KSML:ssa 27.6.2018


Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen ja Kankaanrannan sillan mahdollistava asemakaavaluonnos ovat olleet monen mielipidekirjoituksen aihe viime aikoina.

Kaupunkirakennelautakunta palautti Tourujoki I asemakaavan muutosluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa selvitetään vaihtoehtoinen ratkaisu Kankaanrannan sillan rakentamiselle.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan myös tarkempaa arviointia sillan rakentamisen vaikutuksista alueen luontoarvoihin, kaupunkirakenteen kehitykseen ja Kinakujan sillan käyttöasteeseen. Täytyy myös muistaa, että asemakaavalla ei päätetä vielä sillan rakentamisesta, eikä kaava-aineisto sisällä esimerkiksi sillan kustannusarviota.

KAUPUNGISSA luonnonsuojelu kulkee käsi kädessä muun kaupunkirakenteen kanssa. Jokainen Tourujoen puistossa ja luonnonsuojelualueella kävellyt voi nähdä sen arvon luonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Tourujoen alue on ainutlaatuinen luonnon ja ihmisen kohtaamispaikka keskellä ydinkaupunkia. On hienoa, että aluetta tuodaan esille, jokiuomaa suunnitellaan kunnostettavan luonnonmukaiseksi ja kaupunkilaisille luodaan paikkoja ihailla luonnonmaisemaa.

Kankaan asuinalueen liittäminen osaksi keskustaa liittyy myös keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Kaupungin keskustavisio kokoaa erinomaisella tavalla yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla keskusta säilyy ihmisläheisenä ja viihtyisänä paikkana ja samalla mahdollistaa yrityksille kaupankäynnin.

Keskusta-alueen nykyisiä haasteita ei ratkaise pelkästään uusi silta tai sen rakentamatta jättäminen vaan kokonaisuus siitä, miten liikenne saadaan sujuvaksi ja kestäväksi eri kulkumuodoilla, kulttuuri entistä vahvemmaksi vetovoimatekijäksi keskusta-alueelle ja asuminen miellyttäväksi kaikille asukasryhmille. Asukkaiden määrän merkittävä lisääminen keskusta-alueella on keskeistä sen elinvoimaisuuden sekä yritysten toimintaympäristön kannalta.

VIHREÄT PUISTOT, asumisviihtyisyys ja yhteisöllisyys ovat avaintekijöitä keskusta-asumisen vetovoiman lisäämisessä. Tässä haasteessa riittää tekemistä meille kaikille, niin virkamiehille, luottamushenkilöille kuin jokaiselle asukkaalle. Viihtyisä ja houkutteleva keskusta rakennetaan yhdessä tekemällä fiksuja valintoja kulkutavoissa, kuluttamisessa ja jopa siinä, miten kohtaamme naapurin rappukäytävässä.

Kaisa Peltonen, kaupunginvaltuutettu

Ilona Helle, kaupunginvaltuutettu

Joachim Kratochvil, varavaltuutettu
kaupunkirakennelautakunnan jäseniä (vihr.)

By joachimkratochvil

Työskentelen tällä hetkellä korkeakoulupoliittisena asiantuntijana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Ehdolla kuntavaaleissa 2021 Jyväskylässä vihreiden listalla. Tässä blogissani kerron tarkemmin teemoistani ja kirjoitan ajatuksiani paremmin julki.

Mitä edistän?

💚 Kestävää kehitystä. Meillä on ainoastaan yksi maapallo, jonka resurssit ovat rajalliset. Meidän täytyy rakentaa yhteiskuntamme näiden rajojen sisään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan hyvinvoinnista tinkimistä. Tällä saralla on paljon tehtävää kansallisesti, Jyväskylässä ja yksilötasolla.

💚 Kestävää koulutusta. Koulutuksen tasa-arvosta on huolehdittava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Autetaan ihmisiä valjastamaan oma potentiaalinsa entistä paremmin. Hyvä ja kestävä koulutuspolitiikka on samalla parasta työllisyyspolitiikkaa koulutuksen vaikuttaessa merkittävästi meidän jokaisen mahdollisuuksiin työllistyä haluamalleen alalle.

💚 Kestävää kaupunkirakennetta. Tiivistyvä kaupunkirakenne ja asukastiheys auttavat meitä asukkaita paremmin organisoimaan palveluita ja tekemään niistä joustavia ja aiempaa yksilöllisempiä ja eri elämäntilanteet huomioonottavia. Samalla voimme tehdä kaupungistamme viihtyisämmän antamalla kaupunkikulttuurille tilaa ja resursseja kukoistaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s