Categories
Uncategorized

Mikä on oppimisen pääkaupunki?

1. Helpotetaan oppilaita ottamaan kursseja riippumatta missä koulussa ne ovat.
2. Koulutuksen epätasa-arvon kasvu on pysäytettävä.
3. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava.
4. Osaamisen päivittämisestä on tehtävä helppoa.

Otin kampanjani sloganiksi kampanjapäällikköni kehoituksesta  ”Oppimisen pääkaupunki”. Se tuntui heti oikealta. Halusin lähtökohtaisesti keskustella koulutuksesta ja sen kaikista asteista, aina varhaiskasvatuksen arjesta korkeakoulutukseen.

Mitä tarkoitan oppimisen pääkaupungilla?

Jaottelen teeman ainakin neljään osaan, jotka näet yllä. Näistä kahta avaan tässä kirjoituksessa. Loput tulevat huomenna.

  1. Helpotetaan oppilaita ja opiskelijoita ottamaan kursseja riippumatta missä koulussa ne ovat.

Mielestäni opiskelijoiden pitäisi saada entistä helpommin valittua kursseja eri koulujen ja korkeakoulujen välillä. Toisella asteella ammattikoululaiset ja lukiolaiset voisivat entistä enemmän tutustua omalla kouluasteella kursseja vaikkapa yliopistosta ja ammattikorkeakouluista. Tällä tavalla opiskelija voisi testata, mikä ala häntä jatkossa kiinnostaa. Ammattikoulun ja lukioiden opetustarjonta on paljon rajallisempaa kuin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Tällaiset kurssit voivat helpottaa opiskelijaa tekemään valintaa ilman, että hänen täytyisi käyttää nykyisin entistä tärkeämpää ensikerran hakijan statusta – se on etu, jolla ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakeva opiskelija pystyy pääsemään hieman helpommin korkeakouluun.

Tällaisia tutustumiskursseja on jo olemassa, mutta voimme kasvattaa näiden tarjontaa merkittävästi esimerkiksi EduFutura –hankkeen avulla, jossa kaikki yhteistyökumppanit ovat mukana. Kaikista tärkeintä on se, että saadaan oppilaat itseään kiinnostavan osaamisen äärelle ja tekemään sitä, mistä pitää. Autetaan oppilaita välttämään koulutuksellisia virhevalintoja, jotka kostautuvat heille myöhemmin siinä tilanteessa, jossa opintotuki voi loppua kesken.

  1. Koulutuksen epätasa-arvon kasvu on pysäytettävä.

Koulutusmyönteisyydellä on taipumusta periytyä, ellei tätä tasata aktiivisella politiikalla. Mielestäni jokaisella ihmisellä, oli hänen taustansa mikä tahansa, on oikeus päästä opinnoissaan niin pitkälle kuin vaan pystyy ja haluaa opiskella. Se on suomalaisen koulutusjärjestelmän äärimmäisen hieno ominaisuus! Koulutuksen epätasa-arvo koskee myös kuitenkin myös muita teemoja. Yksi aivan olennainen teema on sukupuolten välinen epätasa-arvo. Joka viides alle 25-vuotias nuori mies on koulutuksen ja työn ulkopuolella. Nuorisotyöttömyysluvut ovat varsin korkealla ja hallitus on leikkaamassa ammattikoulutuksen rahoitusta merkittävästi. Tilanne haastaa todella ison osan ikäluokan nuorista miehistä. On hälyttävää, jos yhteiskunta ei tue sitä, että he löytäisivät itselleen mielekästä tekemistä.

Myös koulujen välinen epätasa-arvo on totta. Resurssien leikkaus on kasvattanut ryhmäkokoja varhaiskasvatuksesta aina lukioihin ja ammattikouluihin asti, korkeakoulujen koulutusleikkauksista puhumattakaan. Epätasa-arvon kehittymistä voidaan pysäyttää esimerkiksi lisäämällä luokissa erityisopettajien kanssa tehtävää samanaikaisopetusta. Tämä vaatii tietenkin resursseja. Nykyisillä opetusresursseilla on joissain kouluissa vaikeuksia toteuttaa opetussuunnitelmia. Opetusresurssien vajaus on aiheuttanut sen, että oppilailla on entistä enemmän itsenäistä työskentelyä. Tämä sysää vastuuta liiaksi oppilaille. Tilanne kärjistää kuilua erilaisten oppilaiden välillä. Lisäksi tämä tuntuu myös omituiselta politiikalta, sillä nykyinen opetussuunnitelma korostaa kommunikaatiota ja suullista ilmaisua. Tämä ei kehity riittävästi itsenäisessä työskentelyssä.

By joachimkratochvil

Työskentelen tällä hetkellä korkeakoulupoliittisena asiantuntijana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Ehdolla kuntavaaleissa 2021 Jyväskylässä vihreiden listalla. Tässä blogissani kerron tarkemmin teemoistani ja kirjoitan ajatuksiani paremmin julki.

Mitä edistän?

💚 Kestävää kehitystä. Meillä on ainoastaan yksi maapallo, jonka resurssit ovat rajalliset. Meidän täytyy rakentaa yhteiskuntamme näiden rajojen sisään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan hyvinvoinnista tinkimistä. Tällä saralla on paljon tehtävää kansallisesti, Jyväskylässä ja yksilötasolla.

💚 Kestävää koulutusta. Koulutuksen tasa-arvosta on huolehdittava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Autetaan ihmisiä valjastamaan oma potentiaalinsa entistä paremmin. Hyvä ja kestävä koulutuspolitiikka on samalla parasta työllisyyspolitiikkaa koulutuksen vaikuttaessa merkittävästi meidän jokaisen mahdollisuuksiin työllistyä haluamalleen alalle.

💚 Kestävää kaupunkirakennetta. Tiivistyvä kaupunkirakenne ja asukastiheys auttavat meitä asukkaita paremmin organisoimaan palveluita ja tekemään niistä joustavia ja aiempaa yksilöllisempiä ja eri elämäntilanteet huomioonottavia. Samalla voimme tehdä kaupungistamme viihtyisämmän antamalla kaupunkikulttuurille tilaa ja resursseja kukoistaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s